Företagsmassage hos Rygg- och Hälsokliniken i Edsvalla

 


 

Ont i kroppen? Stela och trötta muskler?
Har din personal ont i rygg/nacke eller behöver de lite extra omsorg för att inte vara tvungna att sjukskriva sig?
Prova på företagsmassage! Massage är avdragsgillt, så Ni kommer garanterat att spara in avgiften flera gånger om,
samt minska Era kort- och långtidssjukskrivningar!


Varför ska en massör vara certifierad?
Anlita alltid en certifierad massör. Certifieringen innebär att din massörs utbildning är godkänd och under kontroll av
Branschrådet Svensk Massage, vilket betyder att det är en utbildning med absolut högsta standard! Tryggt att veta!


Avdragsgillt!
Fr o m 1 jan 2004 kan alla arbetsgivare erbjuda massage som friskvård, skattefritt för företaget! Kravet på att massage
måste klassas som rehabilitering för att bli skattefri har nu tagits bort. Detta innebär att arbetsgivaren kan erbjuda alla
sina anställda massage som skattefri förmån. För att det ska klassas som avdragsgillt är det viktigt att friskvården riktar
sig till hela personalen på en avdelning. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform,
således även korttidsanställda, vikarier m fl. Formerna för hur massagen kommer de anställda till del är däremot av
underordnad betydelse. Exempelvis kan man tänka sig särskilda arrangemang för tillfälligt anställda.
Viktigt är att massagens sammanlagda värde inte överstiger kostnaden för den dyraste motionsaktiviteten som accepteras
på orten, vilket skatteverket idag jämför med beloppet på ett gymkort, vilket motsvarar högst 6000 kr per person
i t. ex. en storstad som Göteborg.
Den anställde kan även själv betala friskvårdsavgiften och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg.
Behandlingen kan ske hos egen vald terapeut. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort,
klippkort eller enskilt kvitto i samband med t ex massage, med bibehållen skattefrihet. Förutsättning är att det endast
avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefri motions- och friskvårdsförmån, vilket massage gör.
Läs mer på www.skatteverket.se i samlingen bil- och naturaförmåner eller gå in på deras sida under Sökord – M – Massage.

 

Konkreta siffror
På ett stort företag i Sverige har man räknat ut att när en av deras lastbilschaufförer är sjuk så kostar det företaget 4.270:-/dag.
Det blir 64.050:- om chauffören är sjuk i 3 veckor. I kostnaden ingår sjuklön, vikarielön, semesterlön, sociala avgifter och
framförallt produktionsbortfall p.g.a. att vikarien ofta inte klarar arbetet lika bra som den ordinarie personalen.
Om en anställd inte är sjukskriven men har spänning och smärta i en muskel i kroppen kan det vara ett stort hinder i arbetet,
man kan mycket väl tänka sig att arbetskapaciteten minskar med 25%. Det kan kosta företaget 5.000 - 10.000:- per månad
för en anställd. Kostnaden för detta kan t.ex. vara 50.000:- per år. Det är lätt att förstå att företaget kan spara mycket pengar
på att t.ex. bara investera i 6.000:- per anställd och år i form av kroppsterapeutisk behandling, som massage t ex.
Om företaget har många anställda som sitter och jobbar med exempelvis datorer kan det röra sig om stora summor.

Källa: Massage & Kroppsvård